Resultatenrekening over 2012

 

2012

Inkomsten:

 

 

Giften en donaties

9.175

 

Overige baten

0

 

 

 

9.175

 

 

 

Uitgaven:

 

 

Giften aan SBBI's

0

 

Giften aan ANBI's (Kika)

10.000

 

Overige uitgaven conform doelstelling

457

 

Reiskosten

0

 

Personeelskosten

0

 

Huisvestingskosten

0

 

Kantoorkosten

0

 

Algemene kosten

0

 

Afschrijving

0

 

Som der uitgaven

 

10.457

Totaal

 

-1.282

 

 

 

Financiële baten en lasten

 

-142

Resultaat

 

-1.425

Buitengewone baten en lasten

 

0

Totaal

 

-1.425

 

 


Gegevens

Stichting Teus Bruggeman Fonds

RSIN
822417418

KvK-nummer
30287644 

Postadres
Rimpelmos 19
3904BP Veenendaal

E-mail
bruggeman@pasqua.nl