Resultatenrekening over 2013

Conform de doestelling en het beleidsplan van de stichting is in het jaar 2013 in totaal € 8.975,-- aan giften ontvangen en werden in totaal € 9.000,-- giften gedaan aan andere ANBI’s.

Er bestaat thans geen aanleiding om het huidige beleidsplan aan te passen.

Het negatieve resultaat over 2013 ad. € 704,-- is ten laste gebracht van de algemene reserve per ultimo 2013. De aanwezige middelen bedroegen op 31 december 2013 minder dan 10% van de ontvangen giften en donaties.

In het jaar 2013 werden giften ontvangen van Bronkhorst High Tech B.V. te Ruurlo.


 

2013

Inkomsten:

 

 

Giften en donaties

8.975

 

Overige baten

0

 

 

 

8.975

 

 

 

Uitgaven:

 

 

Giften aan SBBI's

0

 

Giften aan ANBI's (Kika en Ronald McDonald)

9.000

 

Overige uitgaven conform doelstelling

0

 

Reiskosten

0

 

Personeelskosten

0

 

Huisvestingskosten

0

 

Kantoorkosten

0

 

Algemene kosten (verzekeringen)

575

 

Afschrijving

0

 

Som der uitgaven

 

9.575

Totaal

 

-600

 

 

 

Financiële baten en lasten

 

-104

Resultaat

 

-704

Buitengewone baten en lasten

 

0

Totaal

 

-704

 

 

 

Gegevens

Stichting Teus Bruggeman Fonds

RSIN
822417418

KvK-nummer
30287644 

Postadres
Rimpelmos 19
3904BP Veenendaal

E-mail
bruggeman@pasqua.nl