Resultatenrekening over 2016

Conform de doelstelling is in 2016 in totaal € 19.625,-- aan giften ontvangen. In 2016 werden voor een totaal bedrag van € 5.925,-- giften gedaan aan andere ANBI's.

De eind 2016 resterende algemene reserve van € 16.502 zal conform de doelstelling en het beleidsplan in de jaren na 2016 worden besteed.


 

2016

Inkomsten:

 

 

Giften en donaties

9.000

 

Giften van Bronkhorst High Tech B.V.

10.625

 

Overige baten

0

 

 

 

19.625

 

 

 

Uitgaven:

 

 

Giften aan SBBI's

0

 

Giften aan ANBI's

5.925

 

Overige uitgaven conform doelstelling

0

 

Reiskosten

0

 

Personeelskosten

0

 

Huisvestingskosten

0

 

Kantoorkosten

0

 

Algemene kosten

575

 

Afschrijving

0

 

Som der uitgaven

 

6.500

Totaal

 

13.125

 

 

 

Financiële baten en lasten

 

-120

Resultaat

 

13.005

Buitengewone baten en lasten

 

0

Totaal

 

13.005

 

  

Gegevens

Stichting Teus Bruggeman Fonds

RSIN
822417418

KvK-nummer
30287644 

Postadres
Rimpelmos 19
3904BP Veenendaal

E-mail
bruggeman@pasqua.nl