Resultatenrekening over 2017

 

2017

Inkomsten:

 

 

Giften en donaties

19.175

 

Overige baten

0

  

 

 

19.175

 

 

 

Uitgaven:

 

 

Giften aan SBBI's

0

 

Giften aan ANBI's

32.679

 

Overige uitgaven conform doelstelling

0

 

Reiskosten

0

 

Personeelskosten

0

 

Huisvestingskosten

0

 

Kantoorkosten

0

 

Algemene kosten

575

 

Afrondingsverschillen

-1

 

Som der uitgaven

 

33.253

Totaal

 

-14.078

 

 

 

Financiële baten en lasten (bankkosten)

 

-423

Resultaat

 

-14.501

Buitengewone baten en lasten

 

0

Totaal

 

-14.501

 

  


Het positieve resultaat ad. € 14.501 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2017. Besloten is om in 2018 ten minste 90% van de algemene reserve per 31-12-2017 uit te keren aan goede doelen conform de doelstelling van de stichting. In januari 2018 werden al giften aan goede doelen gedaan tot een bedrag van € 1.350

Gegevens

Stichting Teus Bruggeman Fonds

RSIN
822417418

KvK-nummer
30287644 

Postadres
Rimpelmos 19
3904BP Veenendaal

E-mail
bruggeman@pasqua.nl