Resultatenrekening over 2018

Conform de doelstelling is in 2018 in totaal € 20.425 aan giften ontvangen.
In 2018 werd € 22.175 besteed aan goede doelen.

 

 

2018

 

Inkomsten:

 

 

Giften en donaties

20.425

 

Overige baten

0

 

 

 

20.425

 

 

 

Uitgaven:

 

 

Overige uitgaven conform doelstelling

22.175

 

Reiskosten

0

 

Personeelskosten

0

 

Huisvestingskosten

0

 

Kantoorkosten

0

 

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

575

 

Algemene kosten

1

 

Som der uitgaven

 

22.751

Totaal

 

-2.326

 

 

 

Financiële baten en lasten

 

-304

 

 

 

Resultaat

 

-2.630

 

 

 

Buitengewone baten en lasten

 

0

Totaal

 

-2.630

 

 

 

Het negatieve resultaat ad. € 2.630 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2018.

 

Gegevens

Stichting Teus Bruggeman Fonds

RSIN
822417418

KvK-nummer
30287644 

Postadres
Rimpelmos 19
3904BP Veenendaal

E-mail
bruggeman@pasqua.nl