Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel het financieel en anderszins ondersteunen van maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze en culturele goede doelen, waarbij het algemene belang en niet het persoonlijke belang van individuen, laat staan van bestuursleden of hun familieleden, voorop staat. De Stichting beoogt daarmee in de huidige tijd van financiële krapte een gerichte bijdrage te kunnen leveren aan bestaande initiatieven en instellingen met een vergelijkbaar doel. Het ontwikkelen van eigen initiatieven behoort ook tot de mogelijkheden, mits daarbij uitsluitend de doelstelling van het dienen van het algemene nut wordt beoogt en bereikt.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:

  1. De stichting heeft ten doel: het verwerven van fondsen voor goede doelen en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting dient het algemeen belang.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Gegevens

Stichting Teus Bruggeman Fonds

RSIN
822417418

KvK-nummer
30287644 

Postadres
Rimpelmos 19
3904BP Veenendaal

E-mail
bruggeman@pasqua.nl