Resultatenrekening over 2012

2012

Inkomsten:

Giften en donaties

9.175

Overige baten

0

9.175

Uitgaven:

Giften aan SBBI’s

0

Giften aan ANBI’s (Kika)

10.000

Overige uitgaven conform doelstelling

457

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten

0

Afschrijving

0

Som der uitgaven

10.457

Totaal

-1.282

Financiƫle baten en lasten

-142

Resultaat

-1.425

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal

-1.425